Các nước có cách viết ngày tháng như thế nào?

Các nước có cách viết ngày tháng như thế nào?

Cách viết ngày tháng là một yếu tố mà mọi dịch giả cần quan tâm. Việc viết ngày tháng chính xác và dễ hiểu cho người đọc bản dịch là điều rất quan trọng. Để viết đúng ngày tháng, người dịch cần biết cách viết ngày tháng trong cả ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ đích. Đây thực sự là một thử thách khi ngày tháng thường được viết ở dạng hai chữ số xx-xx-xx.

Continue reading

NHỮNG LỜI KHUYÊN CẦN BIẾT KHI HỌC MỘT NGÔN NGỮ MỚI

NHỮNG LỜI KHUYÊN CẦN BIẾT KHI HỌC MỘT NGÔN NGỮ MỚI

Continue reading

23Tháng 12/15

Hướng dẫn dịch và làm bài điền từ thích hợp vào ô trống ôn thi chứng chỉ FCE 1 Cambridge

For questions 1-12, read the text below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each gap.  Lựa chọn phương án thích hợp ( A, B, C hoặc D)Read More…

23Tháng 12/15

Hướng dẫn dịch và làm bài điền câu ôn thi chứng chỉ FCE 1 Cambridge

You are going to read an article about a bird called the kingfisher. Seven sentences have been removed from the article. Choose from the sentences A-H the one which fits each gapRead More…

23Tháng 12/15

Hướng dẫn dịch và làm bài đọc hiểu ôn thi chứng chỉ FCE 1 Cambridge

PAPER 1 READING (1 hour) Đề 01 : Đọc hiểu (60 phút) You are going to read a newspaper article about a musical family. For questions 1-8, choose the answer (A, B,Read More…

10Tháng 11/15

Sự khác biệt của “wake up” và “get up”.

Một số người có thói quen dịch là “thức dậy” như tiếng Việt mà không biết hai cụm động từ này có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Khi cần diễn tả ýRead More…