Tag Archives: giao tiếp

Đa ngôn ngữ: Không chỉ là lợi ích giao tiếp

Học cách nói một ngôn ngữ, ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, là một thành tựu mà có lẽ tất cả chúng ta đều coi như một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, học cách nói một ngôn ngữ – kể cả đó là ngôn ngữ đầu tiên của chúng ta – là một thách thức mà tất cả chúng ta nên cảm thấy tự hào vì đã vượt qua.

Continue reading