Kinh gui Quy Dai Ly,

Do khung bo xay ra tai Paris (Phap) nen China Eastern Airlines quyet dinh mien phi doi ngay bay 1 lan hoac hoan ve khong thu phi cho khach hang co dat hoac mua ve truoc ngay 14/11/2015 cho cac chuyen bay di / den Paris vao cac ngay 14/11 – 20/11/2015, vui long lam thu tuc doi ngay bay mien phi hoac hoan ve khong thu phi truoc/trong ngay 13/12/2015.

Khach hang co the thong qua so dien thoai hotline cua China Eastern Airlines 86 95530 hoac Quay ve China Eastern Airlines hoac Quay ve China Eatsern Airlines tai san bay de ho tro chuyen doi chuyen bay den het ngay 31/01/2016 (voi cung chuyen bay va cung hang dat cho) hoac hoan ve khong thu phi tai noi xuat ve.

Chi tiet vui long kiem tra thong tin trong file dinh kem.

Tran trong,

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>